Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka INTER-LERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kłecku, przy ul. Czarnieckiego 8, 62-270 Kłecko, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda  w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000190933,  NIP: 784 21 72 490, REGON: 639736210 (w treści jako: „Administrator”).

 

Zaznaczając "Wyrażam zgodę na otrzymanie oferty od INTER-LERS Sp. z o. o. z siedzibą w Kłecku drogą elektroniczną z wykorzystaniem podanego adresu poczty e-mail. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez naszą firmą znaleźć można w tym miejscu (link)" oraz "Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny od INTER-LERS Sp. z o. o. z siedzibą w Kłecku drogą telefoniczną z wykorzystaniem podanego numeru telefonu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez naszą firmą znaleźć można w tym miejscu (link)" wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych przez Panią/Pana w formularzu danych osobowych w celu przygotowania/przesłania Pani/Panu oferty.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody tak długo aż Pani/Pana zgoda nie zostanie cofnięta. Może Pani/Pan z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić proszę o przesłanie stosownej informacji drogą mailową na adres sekretariat@inter-lers.pl

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@inter-lers.pl, lub pisemnie: INTER-LERS Sp. z o. o. ul. Czarnieckiego 8, 62-270 Kłecko. Z Administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy, współpracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Administrator będzie przekazywać dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych.

Mają Państwo prawo do: uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W razie uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Chcesz współpracować z najlepszymi?
Wyceń swój
dach