UE.jpg

 Firma Inter-Lers jest beneficjentem projektu „Opracowanie projektów wzorniczych i wdrożenie do produkcji domów mobilnych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

Numer umowy: POIR.02.03.05-30-0062/19-00

Celem projektu jest opracowanie nowych projektów wzorniczych domów mobilnych i wyposażenie zakładu produkcyjnego w urządzenie, które umożliwi wdrożenie prefabrykowanych domów mobilnych do produkcji w zakładzie wnioskodawcy.

Rezultatem projektu będzie wdrożenie do produkcji nowych projektów wzorniczych prefabrykowanych domów mobilnych. Cechami różnicującymi nowe produkty będą m.in. zastosowanie ogniw PV na dachu domu mobilnego, możliwość łączenia funkcjonalnego pojedynczych modułów domu mobilnego w jeden większy i kompleksowość zaoferowanego produktu: proces od projektu po prefabrykację, dostawę i montaż we wskazanym miejscu.

Wartość całkowita projektu: 1 832 700 zł

Kwota dofinansowania: 832 500 zł

 

Aktualne przetargi:

Ogłoszenie o przetargu

Chcesz współpracować z najlepszymi?